Bicske Város Hivatalos Honlapja Bicske Város Hivatalos Honlapja
Vakoknak és gyengénlátóknak szánt verzió
Dátum: 2015.11.25 |
Névnap: Katalin

Tájékoztatás - Ingyenes hulladékelszállítás

Tájékoztatás - Ingyenes hulladékelszállítás

INGYENES KERTI HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy november 25-én, szerdán ingyenes kerti hulladékelszállításra kerül sor városszerte.
Kérjük, reggel 6 órára készítsék ki a kerti hulladékokat az alábbiak szerint: hosszabb ágakat kötegelve, egyéb nyesedékeket, faleveleket zsákozva!

Bicske, 2015. november 23.

Bicske Város Önkormányzata

Közlemény - Állattartási kisokos

Közlemény - Állattartási kisokos

Bicske Város Önkormányzata új, tájékoztató plakátjaival segítséget szeretne nyújtani a bicskei állattartó, állattartás gondolatával kacérkodó, illetve a téma iránt érdeklődő lakosoknak, hogy eligazodjanak a hazai állattartási, állategészségügyi és állatvédelmi szabályozás útvesztőjében.

Letöltés

Felhívás - Közönségszavazás

Felhívás - Közönségszavazás

Hirdetmény - Munkatervi javaslatok 2016 évre

Hirdetmény - Munkatervi javaslatok 2016 évre

Bicske Város Önkormányzatának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2015 (IX.30.) számú rendeletének 7. § (2) bekezdése alapján Bicske Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évre vonatkozó munkatervének összeállításához javaslat tehető.

Letöltés

Átadták az új temetőkerítéseket

Mindenszentek napján, november 1-jén átadták Bicske katolikus és református temetőjének új kerítését. A helyszíneken megtartott szentmisét, illetve istentiszteletet követően Tessely Zoltán országgyűlési képviselő és Pálffy Károly polgármester az egyházi vezetőkkel, Varga Imre atyával és Máté János lelkésszel ünnepélyesen átvágták a bejáratoknál kifeszített nemzeti színű szalagot.
Bicske Város Önkormányzata a római katolikus temető kerítésének kivitelezési munkálataihoz bruttó 25.860.781 Ft-ot, a református temető kerítéséhez 12.891.135 Ft-ot biztosított.

 

Felhívás - Pályázati felhívás

Felhívás - Pályázati felhívás

Pályázati felhívás!

/Kivonat!…Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/

 Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet „Számítógép a mindennapi társ 8” címmel.

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére komplett számítógépes szolgáltatási csomagok segítségével, illetve segíteni a meglévő elavult gépek, egyúttal az esetleg még működésben lévő Windows XP operációs rendszer korszerűbbre váltását.

Hirdetmény - Vágányzári információk

Hirdetmény - Vágányzári információk

Budapest-Déli - Kelenföld állomások közötti pálya kizárása miatt a
hirdetményen szereplő vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Letöltés

Hirdetés - Társadalmi egyeztetések

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével  társadalmi egyeztetés céljából a képviselő-testület közzéteszi:

Rendelet tervezet

Határozat

 Bicske, 2015-11-04

Jóváhagyás - Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Jóváhagyás - Integrált Településfejlesztési Stratégiák

Összefoglaló értékelés
a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉMOP-;ÉAOP-; KDOP-;KMOP-;NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektek keretében

 

Melléklet - 1

Melléklet - 2

 

Felhívás - BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

Felhívás - BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok számára is elérhetővé kívánja tenni a felsőoktatásban való részvételt. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizálni kíván

Letöltés

Hírarchívum