Kenderföldi telekpályázat

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) értékesítésre kijelöli az alábbi ingatlanait (az ingatlanok beépítési paramétereit a felhívás 1. függeléke tartalmazza)

Ajánlattételi felhívás letöltése