Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos változásokról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében

1) annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

a korábbi 5.800,-Ft helyett 6.000,- Ft természetbeni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában,

Továbbá annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek ezen törvény 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság határozata alapján

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,

b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel

emelt összegű, azaz 6500,-Ft természetbeni támogatást nyújt Erzsébet-utalvány formájában.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek - maximum 18 éves korig - jogosult a tanítási szünetek alatt igénybe venni az ingyenes gyermekétkezést.

 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság iránti kérelem a támogatás lejárata előtt 3 hónappal márbenyújtható!