ÉKDU 6

Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és- kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6.)

Üdvözöljük a " Észak- és Közép-Dunántúli szennyvíz-elvezetési és- kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6.)” című projekt oldalán. Honlapunkon aktuális információkat tudhat meg a beruházásról.

Projektinformációk


Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.
Támogatási összeg: 6 986 720 445 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 87,752308 %
A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.2-15-2016-00085
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.10.02.

A Projekt tartalmának bemutatása

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Bicske központú agglomeráció: Bicske, Csabdi és Mány települések.

A projekt a hatályos 25/2002. (II.27.) Korm.rendelet 2. sz.táblázatában szerepel az alábbiak szerint: meglévő szennyvíztisztító telep fejlesztése és csatornahálózat bővítése. A projekt műszaki tartalma a rendelet szerinti szennyvíz-agglomerációs besorolást követi.
A projekt célja egy korszerű szennyvíztisztító telep, valamint szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése és a hálózatra történő rákötés lehetőségének biztosítása a települések teljes lakossága részére. A szakszerű tisztítás révén a környezetterhelés csökkentése és egészségesebb lakókörnyezet valósulhat meg.
A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

Fejlesztési célok:

Bicske város szennyvíztisztító telepe fogadja Csabdi és Mány települések szennyvizét is. Bicske város meglévő szennyvíztisztító telepének állapotáról elmondható, hogy az 1970-es és 1980-as években épült létesítmény műtárgyai az azóta eltelt idő alatt nagymértékben leamortizálódtak. A felújítási igény szinte teljes körű, az egyesített műtárgy szerkezeti felújítása, és a telep gépészeti- és villamos berendezések teljes cseréje szükséges.
A telepen található kezelőépület és fúvógépház jó állapotban van, ezek felújítása nem tervezett. A telep többször volt szennyvízbírságra kötelezett. Tekintettel arra, hogy jelentősen magasabb a valós biológiai terhelése, mint a névleges biológiai kapacitása, korszerűsítése/fejlesztése műszaki szempontból elengedhetetlen.
Magyarország egyik kiemelt vízminőségi feladata a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Program megvalósítása. Jelen projekt a Bicskei szennyvízelvezetési agglomeráció szennyvíztisztításnak megoldására jött létre, hiszen a fejlesztés szükségessége és gazdaságossága indokolható, illetve a működő, meglévő szolgáltatás bővítése, illetve korszerűsítése elengedhetetlen. A projekt megvalósítása hozzájárul a Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségnek megfelelően, a 2000 LEÉ feletti szennyvízelvezetési agglomerációk szennyvízkezelésének fejlesztéséhez, illetve a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikk (1)–(3) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítéséhez. A meglévő szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése és korszerűsítése keretén belül a tisztítási (biológiai) kapacitás 20232 (LE) és a tervezett hidraulikai kapacitás 2492 (m3/nap) lesz.

A csatornahálózat fejlesztés összességében az alábbiakat foglalja magába:
  • 77 db házi bekötés,
  • 420 m gravitációs gerincvezeték,
  • 600 m nyomóvezeték,
  • 9 db közterületi átemelő, melyből: 2 db új építés és 7 db felújítás.
A hálózatrekonstrukció keretén belül 1651 m nyílt árkos vezeték építés és csőbérlés fog megvalósulni.

Események

Sajtónyilvános nyitórendezvény

2019. február 6. 14:00

Az esemény meghívója >

Lakossági fórum

2019. február 6. 16:30

Az esemény meghívója >
×

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085