Tájékoztatás jelölő szervezetek képviselői, munkatársai részére

Európai Parlament képviselőinek választása

Tájékoztatás jelölő szervezetek képviselői, munkatársai részére

Áder János köztársasági elnök az Európai Parlament képviselőinek választását 2019. május 26. napjára tűzte ki.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 28. § (4) bekezdése kimondja: „A szavazatszámláló bizottságba (…) a választókerületben jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek, valamint a független jelöltek két-két tagot bízhatnak meg.” A 29. § (1) bekezdés szerint: „A közös jelöltet, illetve listát állító jelölő szervezetek együttesen jogosultak a választási bizottság 27. § és 28. § szerinti tagjának megbízására.”

A korábbi szabályozástól eltérően – a Ve. 30. § (2) bekezdése szerint – a megbízott tagokat legkésőbb a szavazás napját megelőző kilencedik napon (jelen esteben 2019. május 17., péntek) 16.00 óráig lehet bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a megbízó nevét, a megbízott tag nevét, magyarországi lakcímét, személyi azonosítóját, valamint annak a szavazatszámláló bizottságnak a megjelölését, amelybe tagként delegálják az adott személyt.

Figyelemmel a korábbitól eltérő, rendkívül rövid határidőre, valamint arra, hogy a megbízott tag akkor vehet részt a bizottság munkájában, ha a polgármester előtt esküt tesz, kérem, az alábbiak szerint járjanak el:

  • A jelölő szervezet nevében a Helyi Választási Irodában eljáró (és a tagok delegálását aláíró) személy rendelkezzen a jelölő szervezet hivatalos képviselője által aláírt meghatalmazással, vagy képviseleti jogát a jelölő szervezet regisztrálja előzetesen a Nemzeti Választási Irodánál. (Több jelölő szervezet által állított lista esetén minden jelölő szervezettől rendelkezni kell meghatalmazással.)
  • A megbízáson az adott személy személyi okmányaiban szereplő módon tüntessék fel a megbízott tag nevét, és a lakcímkártyán szereplő pontos lakcímet és személyazonosító számot vezessék fel az iratra. (Célszerű elkérni az okmányokat, és pontosan átmásolni az adatokat. A személyi azonosító nem azonos a személyi igazolvány számával!)
  • A megbízáson tüntessék fel a megbízott tag mobiltelefonos elérhetőségét, amelyen a Választási Iroda fel tudja vele venni a kapcsolatot. (A rendkívül rövid határidő miatt a postai értesítés nem alkalmazható.)
  • Már a megbízott tag felkérésekor tájékoztassák az adott személyt az eskütétel szükségességére, az eskütétel és felkésztő várható időpontjára, valamint arra, hogy a bizottsági munka a szavazás napján (május 26-án) reggel 5 óra 30 perckor kezdődik, és mindaddig tart, amíg az átellenőrzött jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyvvezetője le nem adja a választási iroda részére.

A szavazatszámláló bizottsági tagok eskütételére és felkészítése a következő időpontban történik:

2019. május 20. napján 17.00 óra.

Az adott jelölő szervezet által delegált személyeket, a választott szavazatszámláló bizottsági tagokat erre az időpontra várjuk. Természetesen lesz lehetőség póteskü letételére, amelynek időpontjáról a későbbiekben adunk tájékoztatást.

A Választási Iroda munkatársai a Bicske, Hősök tere 4. szám alatt tartanak ügyfélfogadást. Itt adható le a tagok megbízása is.

 

                                                                                   Fritz Gábor
                                                                                   HVI vezető

Bicske Helyi Választási Iroda adatai

BICSKEI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

2060 Bicske, Hősök tere 4.

Tel: 06/22/565464

HVI vezetője: FRITZ GÁBOR

HVI vezető-helyettese: VANDLIKNÉ LENGYEL EDIT

 

                          HELYI  VÁLASZTÁSI  IRODA munkatársai

Ádámné Bacsó Erika                                 Benedek Eszter

Antal Krisztián                                            Bajtekné Halász Ildikó

Börcsné Dienes Ildikó                                Czékmány Tímea

Dankó Anikó                                               Dóczi András

Dr. Kovács Györgyné                                 Fehérné Pál Judit

Friedmann Katalin                                     Gombásné Móczár Réka

Horváthné Töli Éva                                     Jacsó Zsolt

Janek Réka                                                Jenei Tímea

Juhászné Szűcs Mária                               Kissné Bükkösi Éva

Klempa Ildikó                                             Kővágóné Bene Zsuzsanna

Magyarné Sári Andrea                              Marton Ildikó

Mohl Brigitta                                               Molnár Enikő

Pajer Henriett                                             Pohobics Róbertné

Setéth-Fazekas Hajnalka                         Szászné Kovács Krisztina

Sztányi Jánosné                                        Tuba Gabriella

Varga Veronika                                          Vitai Zsuzsanna

Zimmermann Borbála

Szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak névsora

Szavazatszámláló Bizottsági tagok névsora

Apostagi Béláné

Bátorfi Rozália

Bognár Imréné

Buzogány Erzsébet

Guba Györgyné

Horváth Marianna

Kis-Kéry Beáta

Kiss Anna

Kiss Géza

Kürthy Viktor

Magyar Eleonóra

Majda Ágnes

Makauszné Kelevéz Klára

Medvei Ida

Partl Lászlóné

Patkóné Bátori Erzsébet

Peinlich Csabáné

Póreiszné Horváth Mónika

Rehák Istvánné

Rónai Vilmos

Schulman Tiborné

Szabóné Petőfalvi Katalin

Thománé Vágner Zsuzsanna

Tóthné Pósfai Ágnes

 

Póttagok névsora

Baksay Ildikó

Baráti Józsefné

Ferenczi-Konrád Krisztina

Friedrich Istvánné

Határvölgyi Istvánné

Horváth Gyuláné

Horváth Lászlóné

Kárász Balázs

Kiss Irén

Majer Lászlóné

Nagy Györgyné

Néma Pálné

Párdi Mátyás

Párdi Mátyásné

Pölöskeiné Máté Valéria

Vincze Józsefné

Weisz Géza

Európai parlamenti képviselők választása 2019 NVI oldal

Az Európai parlamenti képviselők 2019. évi választásával kapcsolatos egyéb információk az NVI oldalán ide kattintva érhetőek el.