Szeptember 15-ig lehet pályázni a tehetséggondozási támogatásra

Bicske Város Önkormányzata tehetséggondozási alapot hozott létre olyan személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további kibontakozásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lesznek kimagasló eredmények elérésére.

A rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki.

A tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatás pályázónként. Egy pályázó részére egy évben csak egy alkalommal adható a támogatás.

A támogatás iránti kérelmet a Bicskei Polgármesteri Hivatalba (Hősök tere 4.) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon személyesen vagy postai úton, illetve ügyfélkapun keresztül Bicske Város Önkormányzata Hivatali Kapujára (rövid név: BICSKEONK, krid: 341914991) szeptember 15-ig.

A kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a törvényes képviselő nyújthatja be.

A kérelemhez mellékelni kell:

a.) a pályázó tudományos, művészeti, sport, illetve tanulmányi tevékenységének bemutatását, melyben a pályázó nyilatkozik arról, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal végzi a tevékenységet, bemutatva az eddig elért eredményeket,

b.) a pályázó szakmai ajánlását az edző, felkészítő tanár, mentor, osztályfőnök, vagy a tevékenységet segítő más szakember részéről,

c.) önéletrajzot

d.) a pályázó adatvédelmi nyilatkozatát

Pályázati adatlap

Adatkezelési hozzájárulási nyilatkozat