Tájékoztató a 2019. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében megítélt támogatásokról

Benyújtott pályázatok száma: 9 db.

  • Ebből: „A” típusú: 9 db

                   „B” típusú:  0 db

  • A támogatás összege „A” típusú pályázók esetén 2019/2020. tanév második félévére és 2020/2021. tanév első félévére 8.000,-Ft/hó.

Pályázati kiírásnak formailag megfelelt: 9 pályázat.

   -   Pályázati kiírásnak tartalmilag is megfelelt, a döntést követően önkormányzat által támogatott :

       6 pályázat.

  • A pályázati kiírásnak jövedelmi, illetve tanulmányi feltételek miatt nem felelt meg: 3 pályázat.

 

A 2019. évi költségvetésből ösztöndíj-támogatásra elkülönített összeg:1.680.000,- Ft.

 

Bicske, 2019. december 05.