Tájékoztató a 2021. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében megítélt támogatásokról
  • Benyújtott pályázatok száma: 4 db.
  • Ebből: „A” típusú: 4 db.
  • A támogatás összege „A” típusú pályázók esetén 2021/2022. tanév második félévére és 2022/2023. tanév első félévére 8.000,-Ft/hó.
  • Pályázati kiírásnak formailag megfelelt: 4 pályázat.

A pályázati kiírásnak tartalmilag is megfelelt, a döntést követően önkormányzat által támogatott:  4 pályázat.

A 2022. évi költségvetésből ösztöndíj-támogatásra elkülönített összeg:1.680.000,- Ft.

 

Bicske, 2021. december 02.