Településrendezési eszközök módosítása - hirdetmény

HIRDETMÉNY

Ezennel értesítem a Tisztelt érintett Lakosságot, illetve az 7/2018. (III.28.) számú önkormányzati rendelet szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk módosítani kívánja a településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet a az alábbi két területet érintően:

1. Bicske Keleti ipari terület fejlesztése céljából

2. Bicske tervezett állategészségügyi létesítmény megvalósítása érdekében

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.

A partnerségi egyeztetési tervdokumentáció 2021. január 25. napjától megtekinthető a www.bicske.hu. honlapon.

A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek.

A Partnerségi véleménynyilvánítás, valamint az elektronikus lakossági fórum határideje: 2021. január 25-től – 2021. február 9-ig tart.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a fenti időszakban, kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel - az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően - a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatjuk le valamint a lakossági fórum is elektronikus úton történik.

Az elektronikus lakossági fórum ideje alatt kérdéseket lehet feltenni a honlapon található tervdokumentációval kapcsolatban a druzsin.laszlo@bicske.hu e-mail címen.

Bicske, 2021. január 25.

    Bálint Istvánné polgármester

 

A dokumentumok letölthetőek :

Bicske keleti ipari terület tárgyalásos eljárás

Bicske állategészségügyi létesítmény partnerségi véleményezése