Településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása - hirdetmény