Adó csoport

A hatáskörébe utalt központi és helyi adók bevallásával, megállapításával, kivetésével, közlésével, nyilvántartásával, beszedésével, behajtásával, ellenőrzésével, a befizetések kezelésével, elszámolásával, részletfizetés, halasztás engedélyezésével, az adó mérséklésével és elengedésével, törlésével, és az adókra vonatkozó adatgyűjtéssel kapcsolatos feladatok ellátása, helyi adórendeletek előkészítése, a helyi adókkal, a gépjárműadóval, talajterhelési díjjal és az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos I. fokú adóhatósági feladatok ellátása (adókivetés, adóbevallások ellenőrzése, nyilvántartása, határozat elkészítése, értesítés, felhívás kiadása), adók számítógépes nyilvántartása, adóbevételek könyvelése, adóellenőrzések végzése, adótartozások, és az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtásával kapcsolatos ügyek intézése, adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás valamint perköltségmentességhez szükséges igazolás kiadása, statisztikai adatszolgáltatások teljesítése.

Irodavezető
Fritz Gábor
Jegyző
06-22-565-464 41-es mellék
jegyzo@bicske.hu
Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Fizetési könnyítési kérelmek (cégeknek), Tájékoztatás adóhatósági ügyekben
06-20/293-73-98
ado@bicske.hu
Jacsó Zsolt
Végrehajtás, Adó- és értékbizonyítvány, Földtulajdonosi nyilatkozat
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Gépjárműadó, Építményadó, Desztilláló berendezés bejelentése
06-22-565-464/11-es mellék
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Méltányossági kérelmek, Csoportos beszedési megbízás
06-22-565-464/35-ös mellék
ado@bicske.hu