30 literes hulladék gyűjtőedény jogosultságához

30 literes hulladék gyűjtőedény használatának jogosultságához szükséges lakcímnyilvántartásból kiadott igazolás
A 30 literes gyűjtőedény használata a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználót illeti meg.
Az életvitelszerű lakhatás fogalmát a vonatkozó jogszabály a polgár bejelentett lakóhelyeként határozza meg. Kérelemre a jegyző igazolja - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában szereplő adatok alapján - azt a tényt, hogy az ügyfél egyedüliként bejelentett lakos az adott lakóhelyen.
A jegyző az ügyfélre vonatkozó adatoknak a nyilvántartásból történő kinyomtatásával teljesíti az adatszolgáltatást.
Az adatigénylést kizárólag saját adatokra vonatkoztatva lehet kérelmezni.
A kérelmet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Illetékesség:

Bicske város közigazgatási területe

Szükséges okiratok:

Hiánytalanul kitöltött kérelem
Személyes megjelenés esetén: adatigénylő személyazonosítására szolgáló okmány: – személyazonosító igazolvány, vagy útlevél, vagy vezetői engedély – lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Amennyiben az adatigénylő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.

Ügyintézés határideje és díja:

Az adatigényléstől számított 8 nap. Illetékmentes, díjmentes

Alkalmazott jogszabályok:

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 23/2015.(XII.2.) számú önkormányzati rendelete A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM-MeHVM együttes rendelet

 

 

CsatolmányMéret
PDF icon 30l_kuka_nyomtatvany.pdf93.33 KB
Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu