Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentése/módosítása/megszüntetése

Kereskedelmi tevékenységet bejelentés alapján vagy működési engedély alapján lehet végezni. Bizonyos termékkörök forgalmazása esetén elegendő a bejelentés, más esetekben viszont elengedhetetlen a működési engedély. A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésére vonatkozó formanyomtatvány 5-11. oldalain találhatóak meg a termékkörök, melyek közül a vastagon jelölt termékkörök tartalmazzák a kizárólag üzletben forgalmazható működési engedély köteles termékeket.

Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység esetén a kereskedő hatóságomnál történő bejelentést követően megkezdheti a tevékenység végzését, melynek nyilvántartásba vételéről igazolás kerül kiállításra a bejelentést követő 15 napon belül. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett szakhatóságok felé. A szakhatóságok a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytatnak le.

A kereskedő az adatokban bekövetkezett változást – ideértve a tevékenység megszüntetését is - haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását, az azt megelőző 8 napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Alkalmazott jogszabályok

 • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009 (IX.29.) Korm. rendelet
 • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
 • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
 • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés kivételével Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

 • bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység bejelentésére/módosítására/megszüntetésére vonatkozó bejelentés
 • nem a kérelmező tulajdonában levő üzlet esetén az üzlet használatának jogcímét igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével)
 • haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat
 • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat
 • üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység esetén vásárlók könyve hitelesítésre
 • külön engedély, amennyiben az élelmiszerek forgalomba hozatalának, valamint előállításának engedélyezéséről, illetve bejelentéséről szóló 57/2010. (V. 7.) FVM rendelet 2. melléklete szerinti terméket kíván forgalmazni
 • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:

Új bejelentés, módosítás, tevékenység megszüntetése illetékmentes

adatmódosítás/tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes

Eljárás megindítása:

A kitöltött nyomtatványt és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez (címzett: Bicske Város Önkormányzata) kell benyújtani az ePapír üzenetküldő szolgáltatás segítségével vagy elektronikus űrlap kitöltésével az E-önkormányzat (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) portálon keresztül.

Ügyintézési határidő:
A bejelenést követően azonnal végezheti a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenységet

I. fokon döntést hozó szerv:
Bicske Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Fejér Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

Hatósági ügyintéző
Bolláné dr. Farkas Noémi
06/22-565-464 | 22-es mellék
bollane.farkas.noemi@bicske.hu