Bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló bejelentés

A bevásárlóközpont a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 3. pontja alapján olyan komplex kialakítású, vegyes rendeltetésű épület, amelyben állandó jelleggel több kereskedő folytat túlnyomórészt üzletekben különböző típusú kereskedelmi tevékenységet, és ahol emellett jellemzően a szabadidő eltöltésével összefüggő szolgáltatási tevékenységet is folytatnak.

 

Bevásárlóközpont bejelentés alapján üzemeltethető. A bejelentést a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendeletben meghatározott kötelező adattartalommal kell megtenni.

A bejelentés alapján a jegyző a bevásárlóközpont fenntartóját– az egyéb jogszabályi feltételek megléte esetén –nyilvántartásba veszi. A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt megküldi az érintett szakhatóságok részére.

 

A bevásárlóközpont fenntartója a bejelentés adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet
  • a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • bevásárlóközpont üzemeltetésére irányuló szándék bejelentése
  • képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazás (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni)

Eljárási illetékek:
új bejelentés esetén 3.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni
adatmódosítás/tevékenység megszüntetésének bejelentése illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kitöltött bejelentést Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
A bejelenést követően azonnal végezheti a bejelentésköteles tevékenységet

I. fokon döntést hozó szerv:
Bicske Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Fejér Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.
 

Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu