Hagyatéki eljárás

A hagyatéki eljárás a halottvizsgálati bizonyítványnak a jegyzőhöz való megérkezését követően, hivatalból induló eljárás.

Az eljárásról értesítést kap az a személy, aki a halottvizsgálati bizonyítványon hozzátartozóként került megjelölésre.
Hozzátartozó nyilatkozik elhunyt ingó és ingatlan vagyonára vonatkozóan.

  • Hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül irattárba kerül.
  • Amennyiben elhunyt rendelkezett vagyonnal, úgy hagyatéki leltár kerül felvételre. Ingatlan vagyon esetén azok értékelése követi, majd ezt az előkészítő eljárást követi az iratanyag illetékes közjegyző részére történő továbbítása mellékletekkel együtt.

A közjegyző kitűzi a tárgyalás időpontját, melyre az öröklésben érdekelteket beidézi és átadja a hagyatékot.

Az eljárás jogi alapja:

  • A hagyatéki eljárásról szóló 2010.évi XXXVIII. törvény
  • a hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010.(XII.31.) KIM rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló CXL. törvény

Illetékességi terület:

Az elhunyt utolsó állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, illetve az ingatlan fekvése szerinti jegyző illetékes eljárni.

Eljárási illetékek:

Az eljárás illetékmentes.

I. fokon döntést hozó szerv:

Döntés nem születik, az iratanyag átadásra kerül az illetékes közjegyző részére. Hagyaték hiányában az iratanyag további intézkedés nélkül kerül irattárazásra.

Anyakönyvvezető
Dr. Kovács Györgyné
Anyakönyvvezető
06-22-565-464
kovacs.gyorgyne@bicske.hu