Haszonbérlet

Az önkormányzati tulajdonú földhaszonbérleteket az eljárás jogi alapját képező jogszabályi háttér figyelembe vételével gyakorolja a Képviselő-testület .
A haszonbérleti díjak mértéke a haszonbérbeadó és a haszonbérlő közötti megállapodás függvénye.
A Képviselő-testület egységesen határozza meg az önkormányzat által haszonbérletbe adott földrészletek bérleti díját a földrészlet minőségi besorolásának figyelembe vételével.
A mezőgazdasági haszonbérleti szerződést írásba kell foglalni.

Illetékességi terület:
Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő termőföldjeire. A földrészletek a város honlapján vannak felsorolva.

Az eljárás jogi alapja:
•    2013. évi CXXII. „a mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról, szóló törvény
•    2013. évi CCXII. a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról,
•    2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről,
•    474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet „az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról”
•    Bicske Város Önkormányzat 488/2014. (X. 10.) számú képviselő-testületi határozata.

Benyújtandó dokumentumok: kérelem, illetve pályázat

Eljárási illeték:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemre vagy a bérbeadó által kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásával történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai úton vagy személyesen.

 

Munkatársak
Gerenday Zsuzsanna
Műszaki irodavezető
06-22-565-464 - 25-ös mellék
gerenday.zsuzsanna@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Peterdi Zita
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464
peterdi.zita@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu