Helyiségbérlet

A helyiségek bérletét, valamint az elidegenítésükre vonatkozó szabályokat a 1993. évi LXXVIII. törvény második része, valamint „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről” szóló 20/2005 (IV.29.) helyi rendelet VII. részének 27 – 39.§ (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

Nem lakás céljára szolgáló helyiség csak pályázati eljárás lefolytatása után és csak meghatározott, legfeljebb 5 éves időtartamra adható bérbe. A szerződéskötés előfeltétele 3 havi bérleti díj letétbe helyezése.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz, melynek tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét és címét, a tevékenység folytatására jogosító engedély(ek) másolatát.
  • a megajánlott bérleti díj összegét, (figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek minimális bérleti díját előíró képviselő-testületi határozatra)
  • nyilatkozatot arról, hogy bérel-e önkormányzati helyiséget,
  • nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

 

A pályázati hirdetményt az önkormányzat hirdetőtábláján 15 napra kifüggeszti, a város honlapján, valamint a helyi lapban közzéteszi.

 

A bérbeadói jogokat a képviselő-testület gyakorolja.

A minimális bérleti díjak településre,- és helyiségtípusra érvényes mértékét a képviselő-testület évente állapítja meg határozatban.

A pályázati tárgyaláson csak az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta.

Azonos összegű bérleti díj vállalása esetén licitálást kell tartani.

A licitálást 3 fős bizottság vezeti, melynek

  • elnöke a Polgármester
  • tagjai: a helyi egyéni választókerület képviselője valamint a Gazdálkodási Bizottság egy tagja.

A licit kiinduló összege a megajánlott bérleti díj összege. A licitemelés összege a bérleti díj négyzetméterenkénti összege.

Eredménytelen pályázat esetén egy alkalommal meg kell ismételni a pályáztatást.

Illetékességi terület:

Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő nem lakás célú helységekre.

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi LXXVIII. számú „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló törvény
  • Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről”

Benyújtandó dokumentumok: pályázat

Eljárási illeték:
Az eljárás illetékmentes.

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása a bérbeadó által kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásával történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai úton vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:

30  nap
 

Munkatársak
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Savanya Ágnes
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464 29-es mellék
savanya.agnes@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu