Költség elvű lakásbérlet

A költség elven létrejött bérleti jogviszony feltételeit az 1993. LXXVIII. lakástörvény és „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről” szóló 20/2005 (IV.29.) helyi rendelet (továbbiakban: rendelet) szabályozza.

 

A költségelvű bérlakások bérleti jogát a Bicske Város Önkormányzata által kihirdetett nyilvános pályázaton lehet elnyerni.

 

A jelentkezés feltételei:

  • Bicske közigazgatási területén lakóingatlan tulajdonnal nem rendelkezhet a pályázó
  • három havi bérleti díj egyösszegű befizetése
  • lakás-előtakarékossági szerződés kötésének vállalása

 

A jelentkezők elbírálásánál előnyt élvez az, aki előre, egy összegben több hónapi bérleti díj megfizetését vállalja.

 

A bérleti jogviszony határozott időre, 5 évre jön létre.

A költségelven bérbe adható önkormányzati tulajdonú lakások összkomfortosak. A bérleti díj az önkormányzat hatályos lakbérrendelete – 7/2005. (II. 15.) – alapján kerül megállapításra. A bérleti díjon felül a lakás rezsiköltségét a bérlő fizeti.

 

Illetékességi terület:

Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő költségelven bérbeadásra kerülő lakásokra.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi LXXVIII. számú „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló törvény
  • Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről”

 

Benyújtandó dokumentumok: pályázat,

melynek tartalmaznia kell:

  • a pályázó nevét, címét, elérhetőségét (telefon, e-mail)
  • nyilatkozatát, hogy lakástulajdonnal a város közigazgatási területén nem rendelkezik
  • nyilatkozatát, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,
  • az egy összegben megfizetendő hónapok megjelölését

 

Eljárási illeték:
Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása a pályázat benyújtásával történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai úton vagy személyesen.

Munkatársak
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Savanya Ágnes
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464 29-es mellék
savanya.agnes@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu