Követeléskezelési eljárás

Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladatként kezeli az adózók kintlévőségeinek beszedését. Mindazokkal szemben, akik önként nem tejesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. §. alapján önkormányzati adóhatóságunknak kötelessége végrehajtási eljárást indítania.

A végrehajtási eljárás keretében első lépésként az esetlegesen fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben ez nem áll fenn, illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás.

A végrehajtási eljárás megindítását követően sor kerülhet hatósági átutalási megbízás (inkasszó) alkalmazására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlan tulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésre kerül sor. Egy évet meghaladó mértékű gépjárműadó tartozás esetén lehetőség van a gépjármű forgalomból történő kivonására.

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 49/2012. (XII.28.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások és költségátalány az adózót terhelik.

Az NGM rendelet alapján az önkormányzati adóhatóság a végrehajtás foganatosításáért minden esetben – az esetleges készkiadások mellett – 5 000 forint költségátalányt számol fel.

Az ügyintézés kezdeményezhető

A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 8 napon belül.

Kapcsolódó dokumentumok

Fizetési könnyítésre, adómérséklésre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatóak a fizetési könnyítések ügyleírásánál.

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

49/2012. (XII.28.) NGM rendelet az adó-végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól  

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet a Bicske Város Önkormányzatának 50420410-10000458 számú Illetékbeszedési számlájára kell megfizetni a kifogás benyújtásakor. 

Ügyintézési határidő

Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időn belül folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Vállalkozások adótartozásának behajtása, Vállalkozások fizetési könnyítési kérelme
06-20/455-8958, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Simonné Támadi Szilvia
Adók módjára behajtandó köztartozások, Termőföld bérbeadás szja, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Magánszemélyek adótartozásainak behajtása, fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/35
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése, Fizetési könnyítési kérelmek
06-22-565-464/11
ado@bicske.hu