Közterületen létesítendő parkoló építésének engedélyezése

Bicske Város közigazgatási területén belül, közterületen létesítendő parkoló építésének engedélyezése, amennyiben egy adott ingatlanra vonatkozóan az építési engedélyben előírt parkoló mennyiség telken belül nem biztosítható.

Bicske Város közigazgatási területén belül, közterületen létesítendő parkoló építésének engedélyezése, parkoló megváltása.

Parkolóhely megváltására abban az esetben van lehetőség, amikor egy adott létesítmény esetén az építési engedélyben előírt, az OTÉK előírásain alapuló parkoló mennyiség a létesítmény területén, telkén belül nem biztosítható. Ezekben az esetekben az előírt parkolók egy része közterületen is megvalósítható.
A parkolók megváltását – 12/2004 (IV. 1.) a gépjármű várakozóhelyek megváltásáról ­– helyi rendelet szabályozza (továbbiakban: Rendelet).
A Rendeletet alkalmazni kell:
- minden olyan telekre, amelyen a jogszabályban előírt számú gépjármű várakozóhely kialakítása telken belül műszaki okból nem biztosítható;
- minden építtetőre, aki a fenti területeken szükséges várakozóhelyek számának növekedésével járó új épület építésére, meglévő épület átalakítására, bővítésére kér építési, fennmaradási illetve rendeltetés megváltoztatására engedélyt;
- továbbá azokra az építtetőkre, akik az új építés során meglévő közterületi várakozóhelyet szüntetnek meg.

A parkolóhely megváltása az építési tevékenység engedélyezésének feltétele. A parkolóhelyek megváltásáról az Önkormányzat az építtetővel szerződést köt.

 

Az eljárás jogi alapja:

  • Bicske Város  Képviselő-testülete 12/2004 (IV.1.). rendelete gépjármű várakozóhelyek megváltásáról (továbbiakban: Rendelet)
  • 253/1997 (XII.20.) korm.rend. (OTÉK)

 

Illetékességi terület:
Bicske közigazgatási területén belül a helyi közutak területe, egyéb közterületeken kialakítandó várakozóhelyek.

 

Benyújtandó dokumentumok:

  • kérelem
  • 4 példány + az engedélyezési eljárásban részt vevő szakhatóságonként 2 példány építési – engedélyezési tervdokumentáció

Eljárás költségei:
Megváltási díj: A Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott megváltási alapdíj (500.000 Ft+Áfa/parkolóhely);
 

Eljárás megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai, elektronikus úton,  vagy személyesen.

 

Ügyintézési határidő:
60 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
Év közben bármikor benyújtható.
 

Munkatársak
Druzsin László
Műszaki Irodavezető
druzsin.laszlo@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Savanya Ágnes
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464 29-es mellék
savanya.agnes@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu