A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása

Közterületen levő fa és fás szárú növény kivágásának engedélyezésére, ill. pótlásra irányuló eljárás.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi.

Bicske Város közigazgatási területén belül, a közterületen található fás szárú növények kivágására Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon, közterületeken történő fagyűjtés és favágás engedélyezéséről szóló 42/2011. (III. 3.) számú Képviselő-testületi határozata alapján kizárólag a Bicskei Gazdasági Szervezet (továbbiakban: BGSZ) jogosult. Emiatt a közterületen található fás szárú növényre vonatkozó kivágási engedély iránti kérelemnek helyt adó határozat jogosultja, valamint a fás szárú növény pótlására kötelezett a BGSZ. A kivágott fás szárú növények pótlásáról a BGSZ az ültetési tervében meghatározottak szerint gondoskodik.

 

A fentiektől eltérni csak a belterületen található fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén lehet. Ebben az esetben a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a letölthető formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a jegyzőhöz. Ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

 

Engedély, illetve bejelentés nélküli fakivágás a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 187. § (1) bekezdés a) pontja alapján szabálysértési eljárást von maga után!

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
  • a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

Illetékesség

Bicske Város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • fakivágási engedélykérelem / bejelentés

 

Eljárási illeték:
Illetékmentes

Eljárás megindítása:
A kitöltött nyomtatványt Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen

Ügyintézési határidő:
8 nap

CsatolmányMéret
PDF icon fakivagasi_engedelykerelem.pdf194.77 KB
PDF icon gallyazasi_kerelem.pdf111.11 KB
Hatósági ügyintéző
Bolláné dr. Farkas Noémi
06/22-565-464 | 22-es mellék
bollane.farkas.noemi@bicske.hu