Szociális lakásbérletek

A bérbeadás feltételeit „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről” szóló 20/2005 (IV.29.) helyi rendelet (továbbá: rendelet) szabályozza.

 

 Szociális helyzet alapján adható bérbe az önkormányzati lakás annak a bicskei lakosnak:

  • akinek családjában - a vele együtt költöző családtagokat számítva - az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum másfélszeresét, egyedülálló esetén a kétszeresét,
  • a beköltöző vagy vele együtt költöző családtagja jelentős vagyonnal (lakás, lakóház, üdülőingatlan, építési telek) nem rendelkezik,
  • a jövedelmi viszonyok meghatározásánál a kérelmező köteles nyilatkozni vagyoni helyzetéről, s hitelesen igazolni jövedelmi viszonyait.

 

Lakásbérletre vonatkozó kérelem/nyilatkozat formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban, Sipos Ildikó ügyintézőnél kérhető, (illetve a www.bicske.hu internetes oldalról letölthető).

A kérelmező által kitöltött, és a munkáltató által igazolt nyomtatványt, továbbá egyéb a jövedelem igazolására alkalmas dokumentumok (bankszámlakivonat, posta utalvány, nyilatkozat) írásban, a Polgármesteri Hivatalban kell leadni. Azt követően kérelme a Humánerőforrások Bizottságához, névjegyzékbe kerül, a polgármester ez alapján dönt az üres lakás bérbeadásáról.  

 

A benyújtott kérelmek bírálatánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

· a kialakult szociális helyzet szerinti sürgősség, ezen belül pedig

· az ajánlattétel/kérelem időrendje.

 

A sürgősségi sorrendet az önkormányzat Humánerőforrások Bizottság állapítja meg minden év június 30-ig.

 

A szociális bérleti jogviszony határozott, három évre szóló szerződéssel jön létre.

A szerződés lejártát követően a bérlő kérelmére – ha jövedelmi, vagyoni viszonyai továbbra is megfelelnek a rendeletben foglalt feltételeknek - vele három évre újabb bérleti szerződést kell kötni.

 

Amennyiben a volt bérlő nem felel meg ezen kritériumoknak, úgy - bizonyos feltételek vállalása esetén - kérelmére az önkormányzati lakásra nem szociális jelleggel lehet bérleti szerződést kötni.

 

Ha a volt bérlő a megszabott feltételek teljesítését nem vállalja, akkor a lakást a vele élőkkel együtt köteles 30 napon belül elhagyni.

 

Illetékességi terület:

Bicske Város Önkormányzatának tulajdonában lévő szociális lakásokra.

 

 

Az eljárás jogi alapja:

  • 1993. évi LXXVIII. számú „a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról” szóló törvény
  • Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete „a lakások és helyiségek elidegenítéséről és bérletéről”.

 

Benyújtandó dokumentumok:

  • kérelem, nyilatkozat
  • jövedelmi viszonyait hitelesen igazoló mellékletek (kereseti kimutatás, nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, hatósági igazolás stb.)

 

Eljárási illeték:
Az eljárás illetékmentes.

 

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai úton vagy személyesen.

 

Ügyintézési határidő:
30 nap

CsatolmányMéret
PDF icon szocialis_lakasigenylo_nyomtatvany.pdf145.5 KB
Munkatársak
Gerenday Zsuzsanna
Műszaki irodavezető
06-22-565-464 - 25-ös mellék
gerenday.zsuzsanna@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Peterdi Zita
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464
peterdi.zita@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu