Születési név megváltoztatása

A születési név az, amely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzés alapján megillet. A születési név családi és utónévből áll. Születési családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két születési utónevet lehet.
Születési családi, vagy születési utónév megváltoztatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezheti.

Illetékesség: A kérelmező személyesen, lakóhelyétől függetlenül, bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője előtt nyújthat be kérelmet.

Külföldön élő magyar állampolgár esetében, bármely hivatásos konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Szükséges okiratok:

A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát akiknek anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (születési és házassági anyakönyvi kivonat)
Amennyiben élő személy családi nevének viselését kéri az érintett személy hozzájárulása is szükséges. Elhalt személy családi nevének viselése esetén a halotti anyakönyvi kivonat szükséges.

Nagykorú kérelmező esetén:
Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására alkalmas okmányok: személyazonosító igazolvány, vagy útlevél és lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány.

Kiskorú kérelmező esetén:
A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal. Amennyiben a kiskorú a 14. életévet betöltötte személyes megjelenése szükséges, személyazonosításra alkalmas okmánnyal.
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt álló személy – amennyiben a korlátozás a névváltoztatás jogát is érinti – csak gondnokának hozzájárulásával kérheti születési nevének megváltoztatását.

Ügyintézés határideje és  díja:    Anyakönyvvezetőtől a  kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap. Névváltoztatási kérelem illetéke 10.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni

Ismételt névváltoztatási kérelem illetéke 50.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni
Az alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII tv. az illetékekről

Egyéb fontos tudnivalók:

Az érintettek az új születési nevet az okirat kézhezvételétől jogosultak és
kötelesek viselni, valamint az okmányok cseréjéről haladéktalanul gondoskodniuk kell.

 

Anyakönyvvezető
Csóka Mariann
Anyakönyvvezető
06-22-565-464 / 23-as mellék
csoka.mariann@bicske.hu
Hagyatéki ügyben, kérjük, érdeklődjön az alábbi telefonszámon:
06-20-491-4401
hagyatek@bicske.hu
Kocsis Ildikó
Anyakönyvvezető
06-22-565-464 / 23-as mellék
kocsis.ildiko@bicske.hu