Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

Azokban az esetekben, mikor az adózó fizetési kötelezettségénél nagyobb összeget fizet be, vagy visszamenőlegesen jóváírásra került sor, esetleg téves befizetést teljesített, túlfizetése keletkezik az adott számlán.

Jogszabály alapján, ha az adózónak adótartozása nem áll fenn, és bevallási kötelezettségeinek eleget tett, rendelkezhet a fennmaradó összeg visszatérítéséről vagy – saját – önkormányzati számlájára történő átvezetéséről (pl. más adónemben később esedékes kötelezettségére). Tartozás fennállása esetén a túlfizetés nem igényelhető vissza, a tarozás erejéig kerül elszámolásra és átutalásra az adott számlára.

Az adó-visszaigénylést, vagy az átvezetést az önkormányzati adóhatóságnál erre a célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kérheti az adózó. A túlfizetés visszaigénylésének feltétele az adózó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy más adóhatóságnál nem áll fenn köztartozása. Köztartozás fennállása esetén az adózó részére nem teljesíthető a kiutalás. A túlfizetés kiutalását a magánszemély adózó kérheti bankszámlájára vagy lakcímére. Gazdálkodó szervezetek részére csak a cégnyilvántartásban bejelentett bankszámlájukra teljesíthető a kiutalás.

Amennyiben az adózó nem rendelkezik a fennálló túlfizetéséről és később esedékes fizetési kötelezettsége áll fenn, az összeg erejéig – automatikusan – erre kerül elszámolásra.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az ügy kérelemre indul, a kérelem papír alapon nyújtható be.

Kapcsolódó jogszabályok

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

A kérelem benyújtása díj és illetékmentes.   

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 30 nap.  

Adó csoport
Friedmann Katalin
Helyi iparűzési adó, Adóigazolás, Fizetési könnyítési kérelmek, végrehajtás (cégek, egyéni vállalkozók), Köztartozások behajtása
06-20/293-73-98, 06-22/565-464/19
ado@bicske.hu
Horváth Ágota
Építményadó (L-ZS), Fizetési könnyítési kérelem, végrehajtás (A-F)
06-22-565-464/27
ado@bicske.hu
Tóth-Fekete Ildikó
Építményadó (A-K), Adó- és értékbizonyítvány, Desztilláló berendezés bejelentése
06-22-565-464
ado@bicske.hu
Varga Veronika Klaudia
Termőföld bérbeadása, Talajterhelési díj, Túlfizetések rendezése, Fizetési könnyítési kérelem, végrehajtás (G-ZS),
06-22-565-464/35, 06-20-455-8958
ado@bicske.hu