Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

2011. június 14. napjától zenés, táncos rendezvényt (a továbbiakban: rendezvény) csak a jegyző által kiadott rendezvénytartási engedély birtokában lehet megtartani.

2011. március 16-án lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A rendelet hatálya az egyidejűleg bármikor legalább háromszáz főt meghaladó, azaz tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, illetve helyiségben tartott alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, valamint az ezer főt meghaladó létszámmal megrendezett szabadtéri rendezvényekre terjed ki.

A Rendelet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

Az esemény biztosítását a helyszín jellegzetességeihez és befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi.

A rendezvény szervezője a beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti - áll a Rendeletben.

 

Alkalmazott jogszabályok

  • a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.08.) Korm. rendelet
  • az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Illetékesség

Bicske város közigazgatási területe

Benyújtandó dokumentumok:

  • Rendezvénytartási engedély iránti kérelem
  • Épület használatának jogcímére vonatkozó igazoló okirat, ha nem a tulajdonos a kérelmező:
  • Biztonsági terv
  • Tűzvédelmi szabályzat (amennyiben külön jogszabály kötelezővé teszi)
  • Építészeti-műszaki dokumentáció 2 példányban, tervezői nyilatkozat (építésügyi hatóság közreműködéséhez szükséges)

 

Eljárási illeték:
3000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni

Eljárás megindítása:
A kitöltött kérelmet és mellékleteit Bicske Város Jegyzőjéhez kell benyújtani, postai úton vagy személyesen

Ügyintézési határidő:
20 nap

I. fokon döntést hozó szerv:
Bicske Város Jegyzője

II. fokon eljáró hatóság:
Fejér Megyei Kormányhivatal

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A tevékenység megkezdését megelőzően.

Hatósági ügyintéző
Rátvainé Szöllősi Edit
06/22-565-464 | 22-es mellék
ratvaine.szollosi.edit@bicske.hu