Óvodai felvételi tájékoztató

Az óvodai felvételi eljárásrend megváltozott!

A 7/2020. (III.25.) EMMI határozat (a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról) előírásainak megfelelően az óvodai beiratkozás a következőképpen történik:
 

A veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre való óvodai beiratkozás nem személyesen történik. Az óvoda 2020. április 21-ig felveszi a fenntartótól kapott lista alapján a felvételi körzetébe tartozó valamennyi óvodaköteles gyermeket. (aki 2020. augusztus 31-ig a 3. életévét betölti.)
Ha a szülő nem a körzetes óvodába kívánja gyermekét beíratni, az erre irányuló szándékának bejelentését az általa választott óvoda vezetője 2020. április 17-ig fogadja írásos formában, a kötelező felvételt biztosító óvoda nevének és címének megjelölésével.

 

Az óvoda a felvételről írásban értesíti a szülőket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására/beadására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Bemutatandó dokumentumok:

  • A gyermek nevére kiállított személyazonosító igazolvány, vagy születési anyakönyvi kivonat
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • TAJ kártya;
  • nem magyar állampolgárság esetén a tartózkodásra jogosító okirat.

 

A 2017. szeptember 1 – 2017. december 31. között született gyermekeket a szülő írásos kérelemére nyilvántartásba vesszük. Ezen gyermekek felvétele akkor lehetséges, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Írásos kérelmüket elektronikus úton, a bvo.arpad@gmail.com e-mail címre küldjék.

Kérjük, a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra tekintettel az elektronikus elérhetőségeket használják.

Kérdéseiket, egyéni igényeiket, a német nemzetiségi csoportba való felvételi kérelmüket jelezzék, melyet lehetőségeinkhez mérten figyelembe veszünk. A veszélyhelyzet ideje alatt a tagóvodák tekintetében is a székhely e- mail címen várjuk jelzéseiket.

            honlap: https://bicskevarosiovoda.hu

e-mail cím: bvo.arpad@gmail.com

Együttműködésüket köszönjük!

Bicske, 2020. 04. 02.

Patkóné Bátori Erzsébet
        óvodavezető
     06-20-369-9012