Jegyző
 • Fritz Gábor

  A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt.

  A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat.

  A jegyző

  • dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
  • gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői

  és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;

  • gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
  • tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
  • jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük,

  működésük jogszabálysértő;

  • évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
  • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
  • dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
  • dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
  • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
  • rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési

  nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti

  adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.

   

  Ügyfélfogadás
 • Fritz Gábor jegyző
  Ügyfélfogadás

  A személyes találkozóhoz a jegyzői titkársággal előzetes egyeztetés, bejelentkezés szükséges.

  Tel: 06-22-565-464, e-mail: hivatal@bicske.hu