Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyeztetéséről

Milyen kútra kell fennmaradási engedélyt kérni?

Arra az 1992. február 15. előtt létesült ásott kútra, mely mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg, élővízfolyás, csatorna vagy állóvíz medrétől húsz méteren túl helyezkedik el, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságon kívül esik, valamint a vízkiemelés nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítésének mértéket, nem kell fennmaradási engedélyt kérni.

Minden egyéb esetben szükséges üzemeltetési vagy fennmaradási engedély kérése, melyre 2020. december 31-ig  nem kerül kiszabásra vízgazdálkodási bírság, melynek mértéke természetes személy esetében maximum 300.000,- Ft. 

 

A jegyző hatáskörébe tartozó eljárásról bővebb információkért forduljanak Lengyel Hunor műszaki ügyintézőhöz. T: 06-20-628-7740, e-mail: lengyel.hunor@bicske.hu