Anyakönyvi okiratok kiállítása

Az anyakönyv alapján az ügyfél szóbeli vagy írásbeli kérelmére anyakönyvi kivonat vagy hatósági bizonyítvány adható ki.
Az anyakönyvi kivonat kiállítását az érintett, vagy az általa meghatalmazott személy kérheti. Kiskorú esetén a szülők, vagy a szülők által meghatalmazott személy részére állítható ki az okirat. Halotti anyakönyvi kivonat kiadható a hozzátartozó részére, vagy annak, akinek jogos érdeke fűződik a haláleset tényének igazolásához, amennyiben a kérelmező az érdeket igazolja.

Illetékesség: Az az anyakönyvvezető, akinél az anyakönyvi okirat kiállítását kérik.

Szükséges okiratok:

  • Átvevő személyazonosítására szolgáló okmány:
  • személyazonosító igazolvány vagy útlevél
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány

Amennyiben az átvevő meghatalmazott, úgy közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt (két tanú aláírásával ellátott) eredeti meghatalmazás.
Ügyintézés határideje és díja    Az adat elektronikus anyakönyvbe történő bejegyzésétől számított 8 nap.
Illetékkötelezettség alá eső ügyekben az illeték 2.000.- Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni. Hatósági bizonyítvány illetéke 3.000 Ft, melyet illetékbélyeg formájában kell leróni.

Az alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
1990. évi XCIII. tv. az illetékekről

 

Anyakönyvvezető
Dr. Kovács Györgyné
Anyakönyvvezető
06-22-565-464
kovacs.gyorgyne@bicske.hu