Házassági névviselés módosítása

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Ptk-ban felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
Illetékesség    A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel. A kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.
Szükséges okiratok:

  • A kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
  • Házassági anyakönyvi kivonat.
  • Elvált családi állapot esetén: házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet, vagy a házasság felbontásának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
  • Özvegy családi állapot esetén: volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálának tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.

Ügyintézés határideje és díja    bicskei anyakönyvi eseménynél azonnal,

Házassági névviselés módosítás illetéke 3.000 Ft értékű illetékbélyeg

Az alkalmazott jogszabályok:

2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
1990. évi XCIII tv. Az illetékekről

 

Anyakönyvvezető
Dr. Kovács Györgyné
Anyakönyvvezető
06-22-565-464
kovacs.gyorgyne@bicske.hu