Közútkezelői hozzájárulás

Közútkezelői hozzájárulás beszerzése szükséges bármely, a közutat érintő – nem közlekedési – tevékenység, építési munka folytatásához, a közút területén, berendezési sávjában, a közút határain belül.

Közútkezelői hozzájárulás megkérése szükséges az alábbi (leggyakoribb) esetekben:

 • közutat érintő közműbekötések, közműépítések, nyomvonal jellegű építmények elhelyezése, a közutat érintő építési munkák, burkolatbontási munkálatok
 • útcsatlakozás, gépkocsibejáró létesítése
 • fakivágás (közút határától számított két méter távolságon belül ültetett fa esetén) – ld. fakivágási kérelem
 • útvonalengedély kérelem

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt 15 nappal, írásban kell benyújtani a Bicskei Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelmezett munka/használat csak a hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

 

Illetékességi terület:
Bicske Város helyi (önkormányzati tulajdonban és kezelésben levő) közútjai, járdák.

 

Az eljárás jogi alapja:

 • 1988. évi I. törvény A közúti közlekedésről, a végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT. Rendelet
 • 5/2004 (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
 • 20/1984. (XII. 21.) KM. rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről.
 • 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról
 • 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozásáról és forgalombiztonsági követelményeiről.

 

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • kérelem
 • mellékletek – a kérelem tárgyától függően csatolandó:
 • engedélyezési tervdokumentáció (útcsatlakozás, kapubejáró, járda építése, közműfektetések); a dokumentációhoz csatolni kell a szükséges szakhatósági hozzájárulásokat (járdaépítés), közműnyilatkozatokat (közműfektetés)
 • vázrajz (kapubejáró létesítése)
 • forgalmi engedély másolata (útvonalengedély kérelem esetén)

 

Eljárási illeték:
3.000 Ft

 

Eljárás Megindítása:
Az eljárás megindítása kérelemmel történik, melyet mellékleteivel együtt a Bicskei Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani postai, elektronikus úton, vagy személyesen.

Ügyintézési határidő:
15 nap

Az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:
A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmet a szükséges mellékletekkel a közutat érintő munkálatok/használat megkezdése előtt 15 nappal, írásban kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz.

Munkatársak
Gerenday Zsuzsanna
Műszaki irodavezető
06-22-565-464 - 25-ös mellék
gerenday.zsuzsanna@bicske.hu
Kissné Bükkösi Éva
Műszaki adminisztrátor
06-22-565-464
kissne.eva@bicske.hu
Lengyel Hunor
lengyel.hunor@bicske.hu
Marton Ildikó
Műszaki előadó
06-22-565-464
marton.ildiko@bicske.hu
Pálfiné Marosán Gabriella
Műszaki ügyintéző
0622-565-464/28-as mellék
palfine.gabriella@bicske.hu
Peterdi Zita
Műszaki ügyintéző
06-22-565-464
peterdi.zita@bicske.hu
Soós Attila
Műszaki előadó
06-22-565-464
soos.attila@bicske.hu