Megszületett és születendő gyermek családi jogállásának rendezése (apai elismerő nyilatkozat)

Illetékesség: bármely települési önkormányzat anyakönyvvezetője
Szükséges okiratok:

Mindkét magyar állampolgárságú nagykorú szülő - személyes megjelenése mellett-  személyazonosításra alkalmas igazolványa, lakcímet igazoló hatósági igazolványa, szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezett és a szülés várható idejéről.

Az anya családi állapotát igazoló okiratok:

Ha az anya családi állapota özvegy: házastársának halotti anyakönyvi kivonata, vagy a volt házastárs halálát megjegyzésként tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat.
Ha az anya családi állapota elvált: jogerős bírósági ítélet vagy a házasság megszűnésének tényét is igazoló házassági anyakönyvi kivonat.

Megszületett gyermek esetében megegyezik a fentiekkel, kivéve a szakorvosi igazolás helyett a gyermek születési anyakönyvi kivonata.
Házasságból született gyermekre nem lehet apai elismerő nyilatkozatot tenni csak akkor, ha a férj apaságát a bíróság jogerősen megdöntötte.
Minden egyéb jogeset egyedi elbírálást igényel.

Ügyintézés határideje és díja: A törvényi feltételek fennállása esetén azonnal. Az eljárás illetékmentes.  

Az alkalmazott jogszabályok:
2010. évi I. tv. az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 

Anyakönyvvezető
Dr. Kovács Györgyné
Anyakönyvvezető
06-22-565-464
kovacs.gyorgyne@bicske.hu