Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre a gyermek szociális helyzete alapján jogosult
Jogosultság feltételei:

A gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg:
- A nyugdíjminimum 165%-át, amely 47.025.-Ft,
- A nyugdíjminimum 180%-át, amely 51.300.- Ft,
A támogatás időtartama:
a feltételek fennállása esetén a kedvezmény 1 év időtartamra kerül megállapításra.
- a gyermek 18 éves koráig, amennyiben addig nem folytat kereső tevékenységet          
- a gyermek 23 éves koráig, amennyiben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat
- a gyermek 25 éves koráig, amennyiben felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul.
Akinek  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
a./ a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában
b./ a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában
 Pénzbeli támogatást biztosít gyermekenként 6000.- Ft / 6500.- Ft (hátrányos helyzetű gyermek esetében) értékben.

 

Szociális csoport
Farkas Zsuzsanna
Szociális ügyintéző
06-22-565-464 24-es mellék
farkas.zsuzsanna@bicske.hu
Zimmermann Borbála
Szociális ügyintéző
06-22-565-464
zimmermann.borbala@bicske.hu